Обсяги бюджетних призначень (асигнувань) та проведених видатків бюджету